Bureau

BUREAU

Na veel jaren als ontwerper/ architect/projectleider te werken bij verschillende bureaus heeft Shurby Eloïse besloten om een eigen Studio te beginnen. Aanvankelijk gericht op kleinere particuliere bouwopdrachten, renovatie advisering worden de laatste jaren ook grotere bouwinitiatieven gerealiseerd. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden aangegaan met verscheidene architecten bureau, constructeurs , installatie ontwerpers en bestekschrijvers . Hierdoor kunnen een breed scala aan diensten aangeboden worden aan o.a. particulieren, projectontwikkelaars en aannemers.


VISIE

Architectuur is niet alleen de materialisering van een behoefte, maar manifesteert zich juist in de relaties tussen alle betrokkenen, van opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders tot de gebruikers als uiteindelijke begunstigden.
Functie volgt niet uit vorm, vorm volgt niet direct uit functie. Toch werken vorm en functie beslist op elkaar in, al was het maar om een architectonische ‘spanning’ op te wekken.


DIENSTEN

Omgeving
– bestemmingsplanstudies
– stedenbouwkundig programma
– stedenbouwkundig ontwerp

Gebouw
– programma van eisen
– architectuur; schetsontwerp en definitief ontwerp, massastudies en animaties
– bouwkunde; bouw- en werktekeningen
– cad, massastudies en animaties

Procedures
– bestemmingsplan
– welstand
– omgevingsvergunningaanvraag

Begeleiding
– aannemersselectie
– controle begrotingen
– prijs- en contractvorming
– bouwbegeleiding